tirsdag den 11. december 2012

Millioner til dit projekt i Vendsyssel?


 
Den 24. januar 2013 kl. 18.30 – 21.00  på Sindal skole,  inviterer  LAG Vendsyssel  og LOF alle ildsjæle fra forenings- og kulturlivet til et oplæg, hvor forfatter og konsulent Torben Stenstrup vil give inspiration til hvordan din forening kan opnå en donation fra en privat fond eller offentlig pulje.

Torben Stenstrup har 20 års erfaring med fundraising og har skaffet mere end 50 mio. kr. til at realisere projekter i foreningslivet. Oplægget vil lægge vægt på samarbejdsmulighederne mellem foreninger og andre aktører om udvikling af partnerskabsprojekter, herunder projekter, hvor LAG Vendsyssel kan medfinansiere projekter der skaber arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistriktet. Når flere aktører går sammen skabes ofte bedre og mere levedygtige projekter – og det bliver lettere at tiltrække tilsagn fra offentlige puljer, landdistriktsmidler og private fondsdonationer. Undervejs præsenteres strategiske udviklingsværtøjer og tips til hvordan den gode projektbeskrivelse udformes.

Du får inspiration til hvor du finder informationer om relevante fonde og puljer, hvordan projektet skal vinkles i forhold til de fonde og puljer, du vil ansøge om en donation – og naturligvis tips og tricks til hvordan netop dine ansøgninger vil få effekt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar